Sağlık İşlemleri

İŞLEM PROSEDÜRÜ

  1. Dönem içinde alınan raporlar devamsızlıktan sayılmaktadır. Bu nedenle, dönem içinde alınan raporlar işleme alınmamaktadır.
  2. Yalnız Final sınav döneminde geçerli raporu bulunan öğrenciler için telafi (Make-up) sınavları yapılmaktadır.
  3. Özel hastane ve doktorlardan alınan raporlar geçersizdir.
  4. Öğrencilerimizin öncelikle Üniversitemiz hekiminden aldıkları raporlar geçerlidir.
  5. Veya Üniversite Hekiminin sevk ettiği resmi hastanelerin sevk aldığı bölümünden verilen raporlar geçerli olmaktadır.
  6. Öğrencinin kurum doktorundan sevk almadan, yalnızca resmi sağlık kuruluşlarının acil polikliniğinden giriş yapılmak suretiyle alınan raporlar geçerlidir.
  7. Diş hastalıkları ile ilgili olarak yalnız resmi sağlık kuruluşlarından alınan raporlar geçerlidir.
  8. Hafta sonu veya tatil günlerinde ya da Ankara dışından sadece resmi sağlık kuruluşlarının acil polikliniğinden giriş yapılmak suretiyle alınan raporlar geçerlidir.
  9. Bir yarıyılda beş haftadan fazla süreli rapor alan öğrencilerin o yarıyıl öğrencilik hakları dondurularak izinli sayılırlar.
KAPAT