Ön Lisans ve Lisans Programlarına Öğrenci Kabulü

GENEL KOŞULLAR:

Üniversitemizde bölümlere merkezi sistemle ÖSYM’nin yerleştireceği öğrenciler kabul edilmektedir.

Ön Lisans ve Lisans programlarına kayıt olmak için:

 • Lise veya dengi okul mezunu olmak,
 • ÖSYM tarafından yapılan YKS sınavında öngörülen puanları almış olmak gereklidir.

Kayıt için Gerekli Evraklar (2019–2020 öğretim yılı için)

 • Adayın mezun olduğu okuldan aldığı Lise Diplomasının aslı ya da yeni tarihli Geçici Mezuniyet Belgesi,
 • Nüfus Cüzdanının önlü arkalı fotokopisi (T.C. Kimlik Numaralı),
 • 12 adet 4.5 x 6 ebadında renkli fotoğraf.
 • 1997 doğumlu ve daha önceki yıllarda doğmuş erkek adaylar için ilgili Askerlik Şubesinden alınacak “Bir Fakülte veya Yüksekokula kayıt olmasında askerlikçe sakınca olmadığına” dair Askerlik Durum Belgesi.
 • İkametgah Belgesi.
 • ÖSYS Sonuç Belgesi.
 • Eğitim ücretinin ilk yarısının yatırılmış olduğunu gösterir banka dekontunun aslı.
 • Eksiksiz doldurulmuş “Öğrenci Bilgi Formu” nun imzalı aslı.

Önemli Bilgiler

 • Eksik belge durumunda kayıt yapılmaz.
 • Adayların kayıt için bizzat başvurmaları gerekmektedir. Posta ile kayıt yapılmaz.
 • Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.
 • Kesin kayıt yaptırmadan önce 1. yarıyıl öğretim ücretinin ödenmesi gerekmektedir.
 • Kayıt için istenen belgelerin onaysız sureti veya fotokopisi kabul edilmez. Ancak aslının getirilmesi suretiyle Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir.
 • Yükseköğretim Kurumları, kayıt yaptıracak adaylardan sağlık kurulu raporu isteyebilir.
 • Üniversitemiz, gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmaya yetkilidir.
KAPAT