Merkezi Yerleştirme Puanına Göre Kurumlararası Yatay Geçiş Başvuruları

Genel İlkeler

(1) “Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliği” uyarınca; genel not ortalamasına ve merkezi yerleştirme puanına göre kurumlar arasında yatay geçiş yapılabilir.

(2) Yurt içi ve yurt dışı kurumlar arası yatay geçişlerde, ÖSYS burslu veya ÖSYS indirimli kontenjan ayrılmamaktadır.

(3) Kurumlararası yatay geçiş yapılmak istenilen programa kabulde; öğrencinin yerleştiği yıla ait puanlar ile o yıla ait yükseköğretim kurumlarına yerleştirme işlemlerinde uygulanan puanlar, puan türleri, varsa başarı sırası dikkate alınır.

(4) ÖSYS Kılavuzunda ilgili yılda başarı sırası aranan bölümlere/programlara, başarı sırası koşulunu sağlayan öğrenciler başvuruda bulunabilirler. 

(5) ÖSYS Kılavuzunda özel koşulları olan programlara geçişlerde öğrencilerin diğer şartların yanı sıra bu koşulları da sağlamaları gerekir.

(6) Özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlara sadece genel not ortalamasına göre kurumlar arası yatay geçiş başvurusu yapılabilir, merkezi yerleştirme puanına göre kurumlar arası yatay geçiş başvurusu yapılamaz.

(7) Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından tanınan yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından yatay geçiş yapılabilir.

(8) Eğitim dili Türkçe olan programlardan zorunlu yabancı dil sınıfı bulunan programlara yapılacak kurumlar arası yatay geçiş başvurularında adayların, OSTİM Teknik Üniversitesinin yapacağı yabancı dil yeterlilik sınavından başarılı olmaları ya da ulusal veya uluslararası geçerliliği olan yabancı dil sınavlarından belirlenen başarı düzeyinde bir puanı almış olmaları gerekir.

(9) Kendi imkânları ile yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptırmış adaylar merkezi yerleştirme puanına göre (EK Madde 1) kurumlar arası yatay geçiş başvurusu yapamazlar. Yalnız yurtiçi ve KKTC üniversitelerinden merkezi yerleştirme puanına göre (EK Madde 1) kurumlar arası yatay geçiş başvurusu yapılabilir.

(10) Kurumlar arasında aynı düzeydeki, isimleri aynı olan veya isimleri farklı olup ilgili yönetim kurulları tarafından içeriklerinin en az yüzde sekseni aynı olduğu tespit edilen eşdeğer programlar arasında yatay geçiş yapılabilir.

(11) 100’lük sisteme göre elde edilen başarı notlarının 4’lük sisteme dönüştürülmesinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından belirlenen dönüştürme tabloları veya OSTİM Teknik Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edilen dönüştürme tablosu kullanılır.

(12) Kayıt dondurmuş olmak veya kayıt yenilememiş olmak, yatay geçiş hakkından yararlanmak için engel teşkil etmez.

Başvuru İçin Aranan Koşullar

(1) KKTC dışındaki yurtdışı yükseköğretim kurumlarından merkezi yerleştirme puanına göre (ek madde 1) yatay geçiş başvurusu yapılamaz.

(2) KKTC’deki üniversitelerde öğrenim görmekte olan öğrenciler lisans ve önlisans programlarına merkezi yerleştirme puanına göre (ek madde-1) yalnız öğretim yılı başlarında kurumlar arası yatay geçiş başvurusu yapabilirler, ara dönemlerde başvuru yapamazlar.

(3) Hazırlık sınıfı, ara sınıflar ve son sınıf dâhil olmak üzere tüm sınıflarda yatay geçiş için başvuru yapılabilir.

(4) Adayın yükseköğretim kurumuna kayıtlandığı yılda, Üniversitemizin ilgili programına ÖSYS kılavuzunda kontenjan ayrılmamış olması halinde merkezi yerleştirme taban puanı oluşmadığından yatay geçiş başvurusu yapılamaz.

(5) Kayıt hakkı kazandıkları yükseköğretim kurumuna kayıt yaptırmayan öğrenciler yatay geçiş başvurusunda bulunamazlar.

(6) Öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanı, geçmek istediği programın taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir. Bu şartları sağlayan adaylar, önlisans programlardan lisans programlarına, lisans programlarından önlisans programlarına da yatay geçiş yapılabilir.

(7) DGS puanı ile lisans programlarına kayıtlanan öğrenciler, DGS kılavuzunda “Ön Lisans Mezuniyet Alanlarına Göre Dikey Geçiş Yapılabilecek Lisans Programları” tablosundaki alanlara ilgili yılda kontenjan ayrılması halinde ve DGS puanlarının yeterli olması halinde yatay geçiş başvurusu yapabilirler.

(8) Merkezi yerleştirme puanına göre (ek madde 1) yalnız bir defa yatay geçiş yapılabilir. Ancak, merkezi yerleştirme puanına göre (ek madde 1) yatay geçiş yapan öğrenciler, daha sonraki dönemlerde kayıt hakkı kazandıkları yükseköğretim kurumuna geri dönmek üzere başvuru yapabilirler. Kayıt hakkı kazandıkları yükseköğretim kurumuna geri dönen öğrenciler, ÖSYS burs ve indirimlerinden feragat etmiş sayılırlar.

(9) Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlarda öğrenim gören öğrenciler de kayıtlı olduğu yıla ait merkezi yerleştirme puanının geçmek istediği programın taban puanına eşit veya yüksek olması halinde yatay geçiş başvurusu yapabilirler. Ancak, özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlara merkezi yerleştirme puanına göre kurumlar arası yatay geçiş başvurusu yapılamaz.

(10) Eğitim dili Türkçe olan programlardan zorunlu yabancı dil sınıfı bulunan programlara yapılacak kurumlar arası yatay geçiş başvurularında adayların, OSTİM Teknik Üniversitesinin yapacağı yabancı dil yeterlilik sınavından başarılı olmaları ya da ulusal veya uluslararası geçerliliği olan yabancı dil sınavlarından belirlenen başarı düzeyinde bir puanı almış olmaları gerekir. Yabancı dil yeterliliğini sağlamayan adaylar OSTİM Teknik Üniversitesinin ilgili mevzuat hükümlerine göre yabancı dil hazırlık eğitimi alırlar.

Başarı Sırası Koşulu (2019)

 Program Türü

İlgili Puan Türü

Başarı Sırası

Mühendislik programları

SAY

En düşük 300 bininci (300.000)

 

KAPAT