Kurumlararası Yatay Geçiş (Yurt Dışı Üniversitelerden Geçiş)

(1) Genel not ortalamasına göre, yurt içi ve yurt dışındaki diğer yükseköğretim kurumlarında yabancı dil hazırlık sınıfı hariç lisans programlarında en az iki yarıyıl (1 yıl); önlisans programlarında ise en az 1 yarıyıl öğrenim gören öğrencilerin yatay geçiş başvuruları kabul edilebilir. Tıp Fakültesine sadece eğitim öğretim yılı başında yatay geçiş yapılabilir.

(2) Eğitim dili Türkçe olan programlardan zorunlu yabancı dil sınıfı bulunan programlara yapılacak kurumlar arası yatay geçiş başvurularında adayların, OSTİM Teknik Üniversitesinin yapacağı yabancı dil yeterlilik sınavından başarılı olmaları ya da ulusal veya uluslararası geçerliliği olan yabancı dil sınavlarından belirlenen başarı düzeyinde bir puanı almış olmaları gerekir.

(3) Genel not ortalamasına göre kurumlar arası yatay geçiş başvurusu;

 1. a) Lisans programlarına ara dönemlerde yapılamaz.
 2. b) Lisans programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yapılamaz.
 3. c) Lisans programlarına yalnız öğretim yılları başında (3., 5. yarıyıllarında) yapılabilir.

ç) Önlisans programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına yapılamaz.

 1. d) Önlisans programlarının yalnız 2. ve 3. yarıyıllarında yapılabilir.

(4) Genel Not Ortalamasının Tıp Fakültesi için 100 üzerinden en az 70 veya 4.00 üzerinden en az 2.72, diğer lisans ve önlisans programları için 100 üzerinden en az 60 veya 4.00 üzerinden en az 2.29 olması gerekir.

(5) Başarısız dersi/dersleri olan öğrenciler kurumlar arası yatay geçiş başvurusunda bulunabilir.

(6) Özel yetenek sınavlarına göre öğrenci kabul eden üniversitelerde öğrenim gören öğrenciler, kurumlar arası yatay geçiş başvurusu yapabilirler. Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlara kurumlar arası yatay geçişlerde diğer şartların yanı sıra yetenek sınavında da başarılı olma şartı aranır.

(7) Önlisans programlarından lisans programlarına; lisans programlarından önlisans programlara genel not ortalamasına göre kurumlar arası yatay geçiş yapılamaz.

(8) Genel not ortalamasına göre kurumlar arası yatay geçiş başvurusu yapmak için adayın uyarma ve kınama hariç disiplin cezası almamış olması gerekir.

(9) Yurt dışı üniversitelerden başvuracak adayların ek başvuru koşulları aşağıda yer almaktadır.

 1. a) Yurt dışındaki üniversiteye kabul edildiği yıl veya bir önceki yılın ÖSYS sınavına girmiş olmaları gerekir. ÖSYS sınav sonucu olmadan SAT, ACT, Abitur, Bakalorya vb. diğer sınav belgelerinin sunulması, başvuru için yeterli değildir.
 2. b) Başvuru yapmak istedikleri programın ilgili puan türünde eşdeğer yurt içindeki diğer üniversitelerin asgari yerleştirme puanına sahip olmaları gerekir.
 3. c) Öğrencilerin ayrıca varsa, ilgili program için YÖK tarafından belirlenmiş olan başarı sıralaması koşulunu sağlamaları gerekir.

(10) ÖSYS sınavına giremeyen adaylardan QS ile Times sıralamasında ilk 500’e giren üniversitelerde öğrenim görenlerden, hazırlık sınıfı hariç en az ikinci sınıfı başarı ile tamamlayanlar öğretim süresi 4 yıl olan lisans programlarında 3. sınıfa, öğretim süresi 5 yıl olan lisans programlarında 3. veya 4. sınıflara, öğretim süresi 6 yıl olan lisans programlarında 3., 4. ve 5. sınıflara, önlisans programlarında ise 3. yarıyıla yatay geçiş başvurusu yapabilirler.

(11) TC uyruklu olup ortaöğretimini yurtdışında tamamlayarak yurtdışında yükseköğretime başlayan öğrenciler ile yabancı uyruklu öğrencilerden;

 1. a) Yurt dışındaki üniversiteye kabul edildiği yıl veya bir önceki yılın ÖSYS sınavına girmiş olmaları, başvuru yapmak istedikleri programın ilgili puan türünde eşdeğer yurt içindeki diğer üniversitelerin asgari yerleştirme puanına sahip olmaları koşulu aranmaz.

Başarı Sırası Koşulu (2019)

 Program Türü

İlgili Puan Türü

Başarı Sırası

Mühendislik programları

SAY

En düşük 300 bininci (300.000)

 

Kimler Yatay Geçiş Yapamaz?

 • Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptırmış adaylar merkezi yerleştirme puanına göre (EK Madde 1 kapsamında) yatay geçiş başvurusu yapamazlar (KKTC ve ÖSYS Kılavuzunda yer alan yurt dışı yükseköğretim kurumları hariç).
 • ÖSYS’ye girip Türkiye’de veya KKTC’de bir yükseköğretim kurumuna yerleşen ancak kayıt yaptırmadan kendi imkanlarıyla yurt dışı yükseköğretim kurumunda öğrenime başlayanlar merkezi yerleştirme puanına göre (EK Madde 1 kapsamında) yatay geçiş başvurusu yapamazlar.
 • Akademik nedenlerle ya da disiplin cezası alarak uzaklaştırılmış olanlar,
 • Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından tanınmayan bir üniversitede öğrenim görenler veya Yüksek Öğretim Kurulu’nun (YÖK) belirlediği usullere göre o üniversiteye yerleştirilmeyen öğrenciler,
 • İki yıllık yüksek öğretim programlarında öğrenim gören veya bu programlardan mezun olan öğrenciler, dört yıllık lisans programlarına yatay geçiş yapamazlar.

 

KAPAT