Kurumiçi Yatay Geçiş (Merkezi Yerleştirme Puanına Göre)

Genel ilkeler

(1) “Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” uyarınca; genel not ortalamasına ve merkezi yerleştirme puanına göre (Ek madde 1) kurum içinde yatay geçiş yapılabilir.

(2) ÖSYS burslu ve ÖSYS indirimli (%75 ÖSYS İndirimi, %50 ÖSYS İndirimi ile %25 ÖSYS İndirimi) kontenjan dâhilinde öğrenim görmekte olan öğrenciler, kurum içi yatay geçiş yaptıklarında burslarından/indirimlerinden feragat etmiş sayılırlar.

(3) Kurum içi yatay geçiş yapılmak istenilen programa kabulde; öğrencinin yerleştiği yıla ait puanlar ile o yıla ait yükseköğretim kurumlarına yerleştirme işlemlerinde uygulanan puanlar, puan türleri, varsa başarı sırası dikkate alınır.

(4) ÖSYS Kılavuzunda ilgili yılda başarı sırası aranan bölümlere/programlara, başarı sırası koşulunu sağlayan öğrenciler başvuruda bulunabilirler.

(5) ÖSYS Kılavuzunda özel koşulları olan programlara geçişlerde öğrencilerin diğer şartların yanı sıra bu koşulları da sağlamaları gerekir.

(6) Özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlara sadece genel not ortalamasına göre kurum içi yatay geçiş başvurusu yapılabilir, merkezi yerleştirme puanına göre kurum içi yatay geçiş başvurusu yapılamaz.

(7) Kayıt dondurmuş olmak veya kayıt yenilememiş olmak, yatay geçiş hakkından yararlanmak için engel teşkil etmez.

Başvuru İçin Aranan Koşullar

(1) Öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanı, geçmek istediği programın taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir.

(2) Hazırlık sınıfı, ara sınıflar ve son sınıf dâhil olmak üzere tüm sınıflarda yatay geçiş için başvuru yapılabilir.

(3) İki yıl hazırlık sınıfında başarısız olan öğrenciler de yatay geçiş başvurusunda bulunabilirler. Ancak, bu durumda olan öğrencilerin zorunlu yabancı dil sınıfı bulunan programlara yatay geçiş yapabilmeleri için OSTİM Teknik Üniversitesinin yapacağı yabancı dil yeterlilik sınavından başarılı olmaları ya da ulusal veya uluslararası geçerliliği olan yabancı dil sınavlarından belirlenen başarı düzeyinde bir puanı almış olmaları gerekir.

(4) Eğitim dili Türkçe olan programlardan zorunlu yabancı dil sınıfı bulunan programlara yapılacak kurum içi yatay geçiş başvurularında adayların, OSTİM Teknik Üniversitesinin yapacağı yabancı dil yeterlilik sınavından başarılı olmaları ya da ulusal veya uluslararası geçerliliği olan yabancı dil sınavlarından belirlenen başarı düzeyinde bir puanı almış olmaları gerekir. Yabancı dil yeterliliğini sağlamayan adaylar OSTİM Teknik Üniversitesinin ilgili mevzuat hükümlerine göre yabancı dil hazırlık eğitimi alırlar.

(5) Merkezi yerleştirme puanının yeterli olması halinde önlisans programlardan lisans programlarına, lisans programlarından önlisans programlarına kurum içi yatay geçiş yapılabilir.

(6) Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlarda öğrenim gören öğrenciler de kayıtlı olduğu yıla ait merkezi yerleştirme puanının geçmek istediği programın taban puanına eşit veya yüksek olması halinde yatay geçiş başvurusu yapabilirler. Ancak, özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlara merkezi yerleştirme puanına göre kurumlararası yatay geçiş başvurusu yapılamaz.

Başarı Sırası Koşulu (2019)

 Program Türü

İlgili Puan Türü

Başarı Sırası

Mühendislik programları

SAY

En düşük 300 bininci (300.000)

 

KAPAT