Kurumiçi Yatay Geçiş (Genel Not Ortalamasına Göre)

Genel ilkeler

(1) “Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliği” uyarınca;  genel not ortalamasına ve merkezi yerleştirme puanına göre (Ek madde 1) kurum içinde yatay geçiş yapılabilir.

(2) ÖSYS burslu ve ÖSYS indirimli (%75 ÖSYS İndirimi, %50 ÖSYS İndirimi ile %25 ÖSYS İndirimi) kontenjan dâhilinde öğrenim görmekte olan öğrenciler, kurum içi yatay geçiş yaptıklarında burslarından/indirimlerinden feragat etmiş sayılırlar.

(3) Kurum içi yatay geçiş yapılmak istenilen programa kabulde; öğrencinin yerleştiği yıla ait puanlar ile o yıla ait yükseköğretim kurumlarına yerleştirme işlemlerinde uygulanan puanlar, puan türleri, varsa başarı sırası dikkate alınır.

(4) ÖSYS Kılavuzunda ilgili yılda başarı sırası aranan bölümlere/programlara, başarı sırası koşulunu sağlayan öğrenciler başvuruda bulunabilirler.

(5) ÖSYS Kılavuzunda özel koşulları olan programlara geçişlerde öğrencilerin diğer şartların yanı sıra bu koşulları da sağlamaları gerekir.

(6) Özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlara sadece genel not ortalamasına göre kurum içi yatay geçiş başvurusu yapılabilir, merkezi yerleştirme puanına göre kurum içi yatay geçiş başvurusu yapılamaz.

(7) Kayıt dondurmuş olmak veya kayıt yenilememiş olmak, yatay geçiş hakkından yararlanmak için engel teşkil etmez.

Başvuru İçin Aranan Koşullar

(1) Bulunduğu yükseköğretim programında yabancı dil hazırlık sınıfı hariç en az bir yarıyıl öğrenim gören öğrenciler kurum içinde yatay geçiş yapmak için başvurabilir.

(2) Eğitim dili Türkçe olan programlardan zorunlu yabancı dil sınıfı bulunan programlara yapılacak kurum içi yatay geçiş başvurularında adayların, OSTİM Teknik Üniversitesinin yapacağı yabancı dil yeterlilik sınavından başarılı olmaları ya da ulusal veya uluslararası geçerliliği olan yabancı dil sınavlarından belirlenen başarı düzeyinde bir puanı almış olmaları gerekir. Yabancı dil yeterliliğini sağlamayan adayların başvurusu geçersiz sayılır.

(3) Lisans derecesi verilen dört yıllık eğitim veren programlarda 2., 3., 4., 5. yarıyıllarda, önlisans derecesi veren programlarda 2. ve 3. yarıyıllarda kurum içi yatay geçiş yapılabilir.

(4) Yatay geçiş yapmak istenilen programa kabulde geçmek istediği programın puan türünde alınan merkezi yerleştirme puanının, yurt içindeki diğer üniversitelerin en düşük taban puanından az olmaması gerekir. Farklı puan türünden öğrenci alan bölüme yatay geçişlerde, ÖSYM’nin yerleştirmede esas aldığı puan dikkate alınır.

(5) Genel Not Ortalamasının lisans ve önlisans programları için 4.00 üzerinden en az 1.00 olması gerekir.

(6) Geçmek istediği bölümün/programın müfredatında yer alan ortak zorunlu derslerden başarılı olması gerekir.

(7) Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlara kurum içi yatay geçişlerde diğer şartların yanı sıra yetenek sınavında da başarılı olma şartı aranır.

(8) Önlisans programlarından lisans programlarına; lisans programlarından önlisans programlara genel not ortalamasına göre kurum içi yatay geçiş yapılamaz.

 

KAPAT