Kesin Kayıt Bilgileri

ÖĞRENCİ EL KİTABI,YURT BİLGİLERİ ve ÖĞRENCİ NUMARASI SORGULAMA

Öğrenci el kitabı için tıklayınız.

 Yurt bilgileri için tıklayınız.

Öğrenci numaranızı öğrenmek için tıklayınız.

EĞİTİM-ÖĞRETİM YERİ

OSTİM Teknik Üniversitesi Ana Kampusu,

OSTİM Teknik Üniversitesi OSTİM, 06374 ANKARA

KAYIT YERİ

OSTİM Teknik Üniversitesi Ana Kampusu, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

KAYIT TARİHLERİ

Fakülte / Meslek Yüksekokulu

Bölüm / Program

Kayıt
Tarihi

Kayıt
Saatleri

İktisadi ve
İdari Bilimler Fakültesi

Uluslararası Ticaret ve Finans (İngilizce)

23 – 27 Eylül 2019

09.00 – 17.30

Mühendislik
Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)

23 – 27 Eylül 2019

09.00 – 17.30

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)

23 – 27 Eylül 2019

09.00 – 17.30

Makine Mühendisliği (İngilizce)

23 – 27 Eylül 2019

09.00 – 17.30

Meslek
Yüksekokulu

Bilgi Güvenliği Teknolojisi

23 – 27 Eylül 2019

09.00 – 17.30

Elektronik Teknolojisi

23 – 27 Eylül 2019

09.00 – 17.30

Makine

23 – 27 Eylül 2019

09.00 – 17.30

Mekatronik

23 – 27 Eylül 2019

09.00 – 17.30

Dijital Medya ve Pazarlama

23 – 27 Eylül 2019

09.00 – 17.30

Lojistik

23 – 27 Eylül 2019

09.00 – 17.30

 

BANKA ve ÖDEMELERE İLİŞKİN
BİLGİLER

 

TL Hesap
Bilgileri

 

Banka

Denizbank OSTİM Ticari Şubesi

Hesap Numarası

2225-16091870-355

IBAN

TR87 0013 4000 0160 9187 0000 05

USD Hesap
Bilgileri

Banka

Denizbank OSTİM Ticari Şubesi

Hesap Numarası

2225-16091870-354

IBAN

TR17 0013 4000 0160 9187 0000 04

   

OSTİM Teknik Üniversitesinde öğretim ücreti ödemeleri, Akademik Takvimde belirtilen tarihlerde yapılmaktadır.

Öğretim ücreti iki eşit taksit halinde alınmakta olup, birinci taksit Üniversitemize ilk kayıt sırasında (Güz Dönemi), ikinci taksit ise Bahar Dönemi ders kayıt döneminde yatırılmaktadır.

 

Öğretim Ücreti Ödemesi için Bilgilendirme:

Yeni kayıt yaptıracak öğrencilerimiz, kayıt tarihleri arasında  Denizbank OSTİM ve diğer tüm Denizbank şubelerinden öğretim ücreti ödemelerini yapabilirler. Sonraki dönemlerde yapacakları öğretim ücreti ödemelerini ise web sayfamızda ilan edilen banka hesap numaralarımıza, öğrenci adı soyadı, öğrenci numarası veya TC kimlik numarası ile yapmalarını rica ederiz.

 

Yeni kayıt yaptıracak öğrencilerimizin, kayıt işlemlerinin doğru yapılabilmesi için öğretim ücreti ödemelerinde, TC kimlik numarası ile  öğrenci adı soyadı belirtilmesi zorunlu olup, karışıklığa sebebiyet vermemesi amacı ile öğrenci adı soyadı bilgisi dışında (gönderene ait firma adı, anne, baba, kardeş adı v.s. gibi) ad belirtilmemesini ve bankamatiklerden işlem yapılmamasını önemle rica ederiz.

 

KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ
BELGELER

§ Adayın mezun olduğu okuldan aldığı Lise Diplomasının aslı ya da yeni tarihli Geçici Mezuniyet Belgesi,

§      Nüfus Cüzdanının önlü arkalı fotokopisi (T.C. Kimlik Numaralı),

§     12 adet 4.5 x 6 ebadında renkli fotoğraf.

§   1997 doğumlu ve daha önceki yıllarda doğmuş erkek adaylar için ilgili Askerlik Şubesinden alınacak “Bir Fakülte veya Yüksekokula kayıt olmasında askerlikçe sakınca olmadığına” dair Askerlik Durum Belgesi.

§      İkametgah Belgesi.

§ ÖSYS Sonuç Belgesi.

§ Eğitim ücretinin ilk yarısının yatırılmış olduğunu gösterir banka dekontunun aslı.

§ Kayıt sırasında verilecek olan “Öğrenci Bilgi Formu” nun eksiksiz doldurulmuş imzalı aslı.

ÖNEMLİ BİLGİLER

§  Eksik belge durumunda kayıt yapılmaz.

§  Adayların kayıt için bizzat başvurmaları gerekmektedir. Posta ile kayıt yapılmaz.

§  Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.

§  Kesin kayıt yaptırmadan önce 1. yarıyıl öğretim ücretinin ödenmesi gerekmektedir.

§  Kayıt için istenen belgelerin onaysız sureti veya fotokopisi kabul edilmez. Ancak aslının getirilmesi suretiyle Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir.

§  Yükseköğretim Kurumları, kayıt yaptıracak adaylardan sağlık kurulu raporu isteyebilir.

§  Üniversitemiz, gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmaya yetkilidir.

ÜCRETLER / BURSLAR / İNDİRİMLER

§ Ücretler için tıklayınız. 

§ Burslar için tıklayınız. 

§ İndirimler için tıklayınız. 

İNGİLİZCE HAZIRLIK SINAVI

 OSTİM Teknik Üniversitesi Lisans programlarına kayıt yaptıran tüm öğrenciler ve ön lisans programına kayıt yaptırıp isteğe bağlı bölüm öncesi programda (Hazırlık) eğitim almak isteyen öğrencilerimizin dikkatine,

 

Öğrencilerimiz 30 Eylül 2019 Pazartesi günü saat 10.30 da Üniversite binasında yapılacak İngilizce düzey belirleme sınavına TC kimlik, OSTİM Teknik Üniversitesi kayıt belgesi (öğrenci belgesi), kurşun kalem ve silgi ile gelip katılmak durumundadırlar. Bu sınava katılmayan öğrenciler direkt başlangıç seviyesinden bölüm öncesi programımıza başlayacaklardır.

 

Düzey Belirleme sınavı çoktan seçmeli bir sınav olup kolaydan zora doğru 100 sorunun olduğu bir sınav olup, çoğunlukta dil yapı bilgisini ölçen bir sınavdır. Sınav süresi 90 dakikadır. Sınav sonuçları 1 Ekim 2019 tarihinde ilan edilecektir. Bu sınavdan 60/100 puanın altında kalan öğrencilerimiz aldıkları puana göre uygun seviyedeki sınıflara yerleştirilerek eğitime başlayacaklardır. Bu sınavdan 60 ve üstü alan öğrencilerimiz Yeterlik sınavına girmeye hak kazanacaklardır.

 

Yeterlik
sınavı
2 Ekim saat 10.00 da Üniversite binasında yapılacaktır. Bu sınava da TC kimlik, OSTİM Teknik Üniversitesi kayıt belgesi, kurşun kalem, silgi getirilmesi gerekir. Yeterlik sınavı okuma, dinleme, yapı, sözcük bilgisi, yazma ve konuşma bölümlerinden oluşmaktadır.

 

Sınav
süresi :

1. oturum : 10.00 – 11.15

Ara : 11.15 – 11.25

2. oturum : 11.30 – 12.30

Konuşma sınavı : 14.00 – 17.30

 

Yeterlik sınavından 60 ve üstü alan öğrencilerimiz bölüm öncesi programdan muaf tutularak bölüm derslerine başlayabilirler.

 

Ayrıca

Dış sınavlara katılıp gerekli not koşulu sağlayanlar bölüm öncesi Hazırlık Programından muaf tutulurlar. Dış sınav belgelerinin geçerlilikleri TOEFL ve PTE için 2 yıl, KPDS/ÜDYS/YDS ve YÖKDİL için 5 yıl diğerleri için 3 yıl olarak belirlenmiştir.

 

TOEFL
IBT

80
(her bölümden en az 20)

Cambridge
English Language Assessment

Certificate in Advanced English (CAE)

Certificate of Proficiency in English
(CPE)

 

C

C

PTE
(Pearson Test of English – Academic)

62

KPDS

80

ÜDYS

80

YDS/e-YDS

80

YÖK
DİL

80

 

Önemli
not:
Öğrencilerimiz web sitemizdeki duyurular bölümünü takip ederek sınav gününden önce hangi bina/sınıfta sınava gireceklerini öğrenmelidirler. Sınavlara yarım saat öncesinden gelinmesi gerekir. 

KAPAT