İndirimler

Akademik Başarı İndirimi

OSTİM Teknik Üniversitesi’nde burssuz veya indirimli (ÖSYS/YKS/DGS) öğrenim gören öğrencilere; yılsonu genel not ortalamalarının 4.00 (dört) üzerinden en az 3.00 (üç) olması ve öğrenim gördükleri bölüm/programda bulundukları sınıf itibariyle ilk 3 (üç)’e girmeleri halinde, öğrenim ücretinden yapılan karşılıksız indirime Akademik Başarı İndirimi denir. Bu indirim için değerlendirme, her akademik yılın başında ve öğrenci kayıtlarından uygun bir süre önce yapılarak, başlayacak olan yeni akademik yıl için uygulanır. Bu indirimin uygulanmasında şu hususlar göz önünde bulundurulur:

Akademik Başarı İndirimi, Üniversitenin İngilizce Hazırlık Sınıfı, Lisansüstü Programları ve Fakültelerin/Meslek Yüksekokullarının birinci sınıfları dışında, akademik yıl içerisinde güz ve bahar dönemlerinde kayıtlı tam zamanlı öğrencileri kapsar.

Devamsızlık nedeniyle bir dersten başarısız olan öğrenciler bu indirimden yararlanamaz, yararlanıyor ise bursu kesilir.

Bu indirime aday olan öğrenci, herhangi bir disiplin cezası almamış olmalıdır.

İndirimli (ÖSYS/YKS/DGS) öğrenim gören öğrenciler yukarıda belirtilen kriterleri taşıması halinde ayrıca Akademik Başarı İndirimi alabilir.

Bu başlık altında tanımlanan indirim, öğrencinin ödemesi gereken öğrenim ücreti üzerinden uygulanır.

Akademik Başarı İndirimi tablosu:

Bölüm/Programda

Sınıf Sıralaması

İndirim Oranı

1

%25

2

%12,5

3

%8

OSTİM Cevat DÜNDAR İndirimi

OSTİM Vakfı’nın destekleyici üyelerinin birinci derecede yakınları için oluşturduğu OSTİM Cevat Dündar indirimi kapsamında, üniversitemizi tercih eden önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine yerleştirme sonrası ödeyeceği tutar üzerinden %25 indirim uygulanır.

Sporda Başarı İndirimi

Bu indirime, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından tanınan spor dallarında A milli takım, genç milli takım veya kulüp düzeyinde A takım veya genç takımda (bölgesel lig takımları hariç) aktif olarak yer alan ve herhangi bir sakatlığı bulunmayan (bir yarıyılı aşmayan, kısa süreli sakatlık durumları hariç) öğrenciler başvurabilir. Başvuru sırasında milli veya kulüp müsabaka sonuçları (ilgili Federasyondan onaylı) ile kişisel referansların sunulması gerekir.

Sınamalı-yetersiz statüdeki öğrenciler başvuru yapamaz.

İndirimin devamı için öğrencilerin genel not ortalamasının 4.00 (dört) üzerinden en az 2.00 (iki) olması gerekir. İndirim, hazırlık dâhil normal eğitim-öğretim süresince ve bir yıl için verilir. İndirim başvurusu her sene yeniden yapılır. Her eğitim-öğretim yılı için verilecek sporcu İndirimi kontenjanları ve bu indirimlerin verileceği spor dalları ve indirim oranı Rektörün önerisi ve Mütevelli Heyet onayı ile belirlenir. İndirim oranı % 10 olarak belirlenmiştir.

Kardeş İndirimi

Üniversitede ücretli ve indirimli (ÖSYS/YKS/DGS) öğrenci kontenjanlarında birden fazla kardeşin öğrenim görmesi halinde her birinin öğrenim ücreti üzerinden %10 oranında indirim uygulanır. Bu indirim öğrenci öğrenim gördüğü sürece geçerlidir. Öğrencilerin kardeş indiriminden yararlanabilmeleri için eş zamanlı okuma şartı gerekmektedir. Bursun devamı için akademik başarı koşulu aranmaz.

Uluslararası Bakalorya (IB) Diploma Notu İndirimi

Orta öğretimlerini IB programlarından mezun olarak tamamlayan ve OSTİM Teknik Üniversitesi’nin önlisans ve/veya lisans programına kayıt yaptıran öğrencilere (İngilizce Hazırlık Sınıfı dâhil), Uluslararası Bakalorya (IB) programları başarısına göre öğrenim ücretinde aşağıda belirtilen oranlarda indirim uygulanır.

Diploma Notu (50 üzerinden) İndirim  Oranı

33 – 39 arası

%25

40 ve üstü

%50

Meslek Lisesi İndirimi

Meslek Liselerinden diploma alan ve Üniversitemiz önlisans veya lisans programını ilk 3 (üç) tercihi arasında yazan ve ve bu tercihlerinden birisine kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrencilere öğrenim ücreti üzerinden %15 indirim uygulanır.

ÖSYM Tercih İndirimi

İlk 3 (üç) tercihinden birisine Üniversitemiz önlisans veya lisans programlarını yazan ve kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrencilere öğrenim ücreti üzerinden %10 indirim uygulanır. ÖSYM Tercih İndiriminin izleyen yıllarda devam etmesi için eğitim yılı ağırlıklı genel not ortalamasının 4.00 (dört) üzerinden en az 3.00 (üç) olması gerekir.

Maarif Vakıf İndirimi

Maarif Vakfı okullarından mezun olanlara, Maarif Vakfı çalışanlarına ve bunların birinci derece yakınlarına, Üniversitemizin önlisans ve lisans programlarına kayıt yaptırmaları durumunda öğrenim ücreti üzerinden %10 indirim uygulanır.

Şehit ve Gazi Çocuğu İndirimi

Üniversitenin ön lisans ve lisans programlarına yerleşen öğrencilerden terör şehidi, terör gazisi çocuğu veya gazi olup da resmi kurumlardan belgelenmesi kaydıyla, Üniversite Yönetim Kurulunun önerisi ve Mütevelli Heyet Onayı ile lisans programlarına %18 (yüzde onsekiz), önlisans programlarına %15 (yüzde onbeş) oranında indirim verilir.

Yabancı Uyruklu Öğrenci İndirimi

Üniversitemize, Birleşmiş Milletler tarafından yapılan tanımlama kapsamında “az gelişmiş”, “gelişmekte olan” ülkelerden kayıt yaptıracak öğrenciler ile aileleri bu ülkelerden olup da “gelişmiş” ve “gelişmekte olan” ülkelerden vatandaşlık alan öğrencilere Üniversite Yönetim Kurulu’nun önerisi ve Mütevelli Heyet tarafından belirlenen oranda indirim uygulanır.

KURUMSAL İNDİRİMLER

Yarım asrı aşkın üretim tecrübesiyle Ankara’nın ve ülkemizin  üretim dünyasıyla bütünleşmiş olan OSTİM tarafından 2017 yılında kurulan üniversitemiz “tasarım ve ileri imalat sistemleri ve yenilikçi teknolojiler başta olmak üzere eğitim verdiği alanlarda, öğrencilerine uluslararası standartlarda eğitim, araştırma, uygulama altyapısı ve imkânı sunan, rekabetçi iş dünyasının gerektirdiği bilgi ve donanıma sahip; tasarlayan, yapan, yaşatan, yenilikçi, girişimci, kültürel farkındalığı yüksek, insani değerleri özümsemiş, kişisel gelişimini tamamlamış ve özgüven sahibi mezunlar yetiştiren, ülkemizin bilim ve teknoloji geliştirme yetkinliğinin arttırılmasında etkin rol oynayan, özgün proje ve çözümler üreterek bölge ve ülke kalkınması için sorumluluk alan 3. Nesil Girişimci bir üniversite olarak ulusal kalkınma yolunda önemli bir yer tutmaktadır. Hedefleri doğrultusunda; iş dünyasıyla entegre uygulamalı eğitim içerikleri üretmekte, girişimci bakış açısına sahip öğrenciler yetiştirerek gençlerimizin teknik becerilerinin geliştirilmesi yolunda emin adımlar atmaktadır.

2020-2021 eğitim öğretim yılına 11 lisans bölümü ve  12 ön lisans programıyla başlayacak olan üniversitemiz; öncelikle alın teri dökerek ailesi, bölgesi, memleketi için üreten, istihdam sağlayan, vergi ödeyerek ülkesinin refahını artıran siz değerli işveren ve çalışanlarına teşekkür etmek ve katkı sağlamak; iş ve üretim dünyasıyla bütünleşmek, en önemlisi üniversitemizin  bilgi ve yeteneklerini  iş birlikleriyle derinleştirmek amacıyla kurumunuza özel “Üreten Türkiye İndirimi” ve “ Uygulamalı Eğitime Destek İndirimi” hakkı tanımlamıştır.

Üreten Türkiye İndirimi

Üniversitemizle Genel İşbirliği Sözleşmesi imzalayan; Organize Sanayi Bölgeleri, Teknoparklar, Kümelenmeler, Meslek Odaları, Sanayi Kooperatifleri vb. kurum ve kuruluşların; üniversitemizi tercih eden yöneticileri, çalışanları ile kapsadığı işletmelerin sahipleri, ortakları veya çalışanlarının şahsı ve çocukları; Ankara’da faaliyet gösteriyorsa %10, Ankara dışında faaliyet gösteriyorsa % 5 oranında indirim hakkından yararlanabilecektir.

Uygulamalı Eğitime Destek İndirimi

Üniversitemizle Genel İşbirliği Sözleşmesi imzalayan; Organize Sanayi Bölgeleri, Teknoparklar, Kümelenmeler, Meslek Odaları, Sanayi Kooperatifleri vb. kurum ve kuruluşların üye kapsamında bulunan işletmelerin; ek olarak üniversitemiz Kariyer Merkezi ile  Uygulamalı Eğitim Destek Protokolü yapması halinde işletmelerin üniversitemizi tercih eden sahipleri, ortakları veya çalışanlarının şahsı ve çocukları; Ankara’da faaliyet gösteriyorsa %15, Ankara dışında faaliyet gösteriyorsa % 10 oranında indirim hakkından yararlanabileceklerdir.

SOSYAL YARDIMLAR

Mali ve Sosyal Yardım

OSTİM Teknik Üniversitesi’nde öğrenim gören ve maddi desteğe gereksinimi olan öğrencilere yapılan karşılıksız yardımdır.

Mali ve Sosyal Yardımdan yararlanmak üzere başvuruda bulunan adayların değerlendirilmesinde:

  1. a) Bu indirime aday öğrencinin herhangi bir disiplin cezası almamış olması,
  2. b) Adayın başka bir yerden burs/indirim almaması,
  3. c) Adayın ve ailesinin gelir düzeyinin düşüklüğü nedeniyle, öğrenim ücretini ödeyemeyecek veya ödese bile, öğrenimini sürdüremeyecek durumda olması, öğrencinin kendisi ve ailesi için Muhtarlık veya Kaymakamlık tarafından verilecek belge, tapu ve araç kayıtlarına ilişkin belgeler, ailenin sosyal güvenlik kayıtları ile öğrencinin yazılı beyanı aranır.

Mali ve Sosyal Yardımdan yararlanmak isteyen öğrenciler, her Akademik yılın başında web sayfasında ilan edilen başvuru tarihlerinde bir dilekçe ile durumlarını belirten belgeleri de ekleyerek, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvururlar.

Mali ve Sosyal Yardımdan daha önce yararlanan öğrencilerin belirtilen kriterleri taşımaları ve tekrar müracaat etmeleri halinde diğer öğretim yıllarında da yardımdan yararlanmaları mümkündür.

Mali ve Sosyal Yardımdan yararlanacak öğrencilere verilecek yardım tür ve miktarları (nakit, kitap, kırtasiye ile beslenme ve barınma yardımı vb.) her öğretim yılı için Mütevelli Heyet tarafından belirlenir.

KAPAT