Dersten Çekilme Koşulları

Dersten çekilme işlemi, ders ekleme bırakma süresi bittikten sonra ve yarıyılın ilk yedi haftası içinde yapılabilir. Dersten çekilme için akademik danışmanının önerisi, bölüm başkanlığının ve ilgili yönetim kurulunun onayı gerekir. Çekilme işlemi yapılan ders için ödenen ücret iade edilmez.

  • Bir yarıyıl içinde en çok bir dersten çekilme işlemi yapılabilir.
  • Ön lisans öğrenimi süresince en çok bir dersten çekilme işlemi yapılabilir.
  • Lisans öğrenimi süresince en çok iki dersten çekilme işlemi yapılabilir.
  • Müfredatın ilk iki yarıyılındaki (birinci sınıftaki) derslerden çekilme işlemi yapılamaz.
  • Tekrarlanan veya daha önce çekilme işlemi yapılan dersler ile kredisiz derslerden çekilme işlemi yapılamaz.
  • Bir yarıyılda normal ders yükünün altında ders alan öğrencilere dersten çekilme izni verilmez.

Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

KAPAT