Çift Anadal Programı

Bir lisans eğitim-öğretim programına devam etmekte olan öğrencilerden belirli koşulları yerine getirenlerin istedikleri ve kabul edildikleri takdirde, aynı fakülte içinde veya dışında, ikinci bir lisans diploması almalarına olanak sağlamak üzere devam etmelerine izin verilen eğitim-öğretim programına, “Çift Anadal Programı” adı verilir.

Öğrenci çift anadal programına, anadal lisans programının en erken üçüncü, en geç beşinci yarıyılın başında başvurabilir.

Çift Anadal Programı, 240 AKTS kredisinden oluşur.

Koşullar


Öğrencinin çift anadal programına başvurabilmesi için başvurduğu yarıyıla kadar;

 

·     Anadal lisans programında öngörülen tüm dersleri alarak başarması,

·     Genel Not Ortalamasının 100 üzerinden en az 70, 4.00 üzerinden en az 2.50 olması,

·    Anadal lisans programının ilgili sınıfındaki başarı sıralamasında ilk %20’lik dilim içinde yer alması gerekir.

 

ÇAP Koordinatörleri

 

Öğrencilerin çift anadal programında alacakları dersleri belirlemek ve bu derslerin alınacağı yarıyılları planlamada yardımcı olmak üzere ilgili bölüm başkanı tarafından “Çift Anadal Programı Koordinatörü” görevlendirilir. Çift Anadal Programı Koordinatörü öğrencilerin anadal lisans programı danışmanları ile iletişim kurarak öğrencilerin yönlendirilmesini sağlar.

Öğretim Ücreti

 

Çift anadal programına katılan öğrencilerden normal öğretim süreleri (4 yıl) içinde ve normal öğretim dönemlerinde aldıkları çift anadal programı dersleri için ücret alınmaz. 4 yılı aşan sürelerde çift anadal programı kapsamında alınan dersler ile Yaz Öğretiminde alınan dersler için öğrencilerden Mütevelli Heyet tarafından belirlenen öğrenim ücreti alınır.

Çift anadal programına başvuru, kabul, uygulama ve mezuniyet koşulları için Çift Anadal Yönergesi ne tıklayınız.

 

KAPAT