Burslar

ÖSYS/YKS/DGS Yerleştirme Bursu

Sadece Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) / Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS-LYS) / Dikey Geçiş Sınavı (DGS) vb. Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzlarında “Burslu”, “%50 İndirimli” ve “%25 İndirimli” öğrenci alınacağı belirtilen programlara yerleştirilen öğrencileri kapsar.

Üniversitenin burslu/indirimli programlarına yerleştirilen öğrencilere sağlanan burs/indirim, sadece burs/indirim oranı kadar öğrenim ücretini kapsamaktadır. Karşılıksız olan bu burs/indirimler, zorunlu İngilizce Hazırlık Programı da dâhil normal eğitim öğretim süresini kapsar.

Burs/indirimler, öğrencinin kaydını yenilemesi ve devam zorunluluğunu yerine getirmesi şartıyla normal eğitim öğretim süresince devam eder. Öğrencinin, hazırlık sınıfını ilk senede geçememesi nedeniyle bursu/indirimi dondurulması durumunda, öğrenci bölüme geçtiğinde bursu/indirimi devam eder. Meslek yüksekokuluna kayıt hakkı kazanan öğrencinin bursu/indirimi, isteğe bağlı hazırlık sınıfına kayıt yaptırması durumunda bölüme geçinceye kadar dondurulur.

Üstün Başarı Bursu

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzlarında yer alan “Burslu” programlara yerleştirilen öğrencilerden puan türüne göre Türkiye genelinde ilk 2.500 (ikibinbeşyüz) içinde yer alan öğrencilere tanınan bir burstur. Daha önce bir üniversiteye kayıt yaptıran adaylar bu burstan yararlanamaz.

Bursun miktarı, her eğitim-öğretim yılı başında Mütevelli Heyet tarafından belirlenir. Her yıl en fazla 9 ay süre ile ödenen Üstün Başarı Bursu karşılıksız olup, öğrencinin, OSTİM Teknik Üniversitesi’ndeki, normal öğrenim süresi içerisinde olmak üzere, öğrenimine devam ettiği (ilgili dönem için ders kaydını yaptırması koşuluyla) ve her yarıyıl sonundaki genel not ortalaması 4.00 (dört) üzerinden 3.00 (üç)’ün altına düşmediği sürece devam eder.

Yarıyıl sonu genel not ortalaması 4.00 (dört) üzerinden 3.00 (üç)’ün altına düşen öğrencinin Üstün Başarı Bursu, yarıyıl sonu genel ortalamasını tekrar bu seviyeye yükseltinceye kadar ödenmez. Üstün Başarı Bursu, eğitim dili Türkçe olan bölüm/programlarda isteğe bağlı İngilizce hazırlık sınıfında ödenmez. Bu öğrenciler bölüm/programa geçtikleri dönemden itibaren burs almaya hak kazanırlar. İngilizce bölüm/programlara yerleşen öğrenciler için, İngilizce hazırlık sınıfında da burs ödemesi yapılır.

OSTİM Teknik Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği kapsamında dönem izni alan öğrencilere, izinli oldukları sürelerde Üstün Başarı Bursu ödenmez. Ancak, yurtdışında belirli bir süre öğrenim görmek amacı ile izin alan öğrencilerin burs ödemesi, öğrenim belgesini (öğrencinin akademik amaç ile gittiği üniversitede tam zamanlı eğitim gördüğünü kanıtlayabilecek, üniversiteden aldığı, orijinal, imzalı ve mühürlü kayıt belgesi) beyan etmesi koşulu ile kayıt yaptırmış olduğu dönemin sonunda süreler dikkate alınarak ödenir.

Bilim Bursu

Üniversite Mütevelli Heyet tarafından kabul edilen ulusal veya uluslararası alanda yapılan bilimsel veya sosyal girişimcilik yarışmalarında proje fikirleri geliştirerek derece sahibi öğrencilere tanınan bir burstur.

Bursun miktarı ve kabul edilecek ulusal ve uluslararası bilimsel yarışmalar her eğitim-öğretim yılı başında Mütevelli Heyet tarafından belirlenir. Her yıl en fazla 9 ay süre ile ödenen Bilim Bursu karşılıksız olup, öğrencinin, OSTİM Teknik Üniversitesi’ndeki, normal öğrenim süresi içerisinde olmak üzere, öğrenimine devam ettiği (ilgili dönem için ders kaydını yaptırması koşuluyla) ve her yarıyıl sonundaki genel not ortalaması 4.00 (dört) üzerinden 3.00 (üç)’ün altına düşmediği sürece devam eder.

KAPAT