Belgeler

ÖĞRENCİ BELGESİ

 • Öğrenci Belgesi, üniversitemize kayıtlı ve öğrencilik haklarından yararlanan öğrencilerin üniversitemizde öğrenci olduklarını gösteren belgedir.
 • Öğrenci belgesi İngilizce ve Türkçe olarak hazırlanabilmektedir.
 • Öğrenci belgesinde herhangi bir açıklama yapılması isteniyorsa “belge başvuru formu” üzerinde belirtilmelidir.

 TRANSKRİPT (NOT DÖKÜM BELGESİ)

 • Öğrencilerin, öğrenimleri süresince almış oldukları dersleri, notları, kredileri ve ağırlıklı genel not ortalamasını yarıyıl bazında gösteren belgedir.
 • Transkript belgesi İngilizce ve Türkçe olarak hazırlanabilmektedir.

 HAZIRLIK SINIFI BAŞARI DURUM BELGESİ

 • Hazırlık sınıfı öğrencilerinin hazırlık sınıfı süresince almış oldukları derslerin notlarını ve not ortalamasını gösteren belgedir.
 • Hazırlık sınıfı başarı durum belgesi İngilizce ve Türkçe olarak hazırlanabilmektedir.

 ASKERLİK BELGESİ

Lisans (4 yıllık) ve Meslek Yüksekokulu (2 yıllık) Öğrencileri İçin:

 • Üniversitemizde tüm lisans ve Meslek Yüksekokulu programlarında öğrenim gören erkek öğrencilerin askerlik tehir işlemleri, başvurularına gerek olmaksızın doğrudan Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır.
 • Askerlik tehir işlemleri için öğrencilerimizin başvuruda bulunmasına gerek yoktur.
 • Askerlikle ilgili olarak yoklama çağrısı alan erkek öğrencilerimize ihtiyaç duymaları halinde ilgili Askerlik Şubesi Başkanlığı’na teslim etmek üzere “EK-C2 ÖĞRENCİ DURUM BELGESİ” düzenlenerek verilmektedir.

 DİSİPLİN BELGESİ

 • Öğrencinin üniversitemizde öğrenim gördüğü süre içerisinde herhangi bir disiplin cezası alıp almadığını gösteren belgedir.
 • Disiplin belgesi İngilizce ve Türkçe olarak hazırlanabilmektedir.

 ÜNİVERSİTENİN EĞİTİM ÖĞRETİM DİLİNİ BELİRTEN BELGE

 • Üniversitenin Ön Lisans bölümlerinde eğitim dilinin “Türkçe” olduğunu gösterir nitelikteki belgedir.
 • Üniversitenin Lisans bölümlerinde eğitim dilinin “%100 İngilizce” olduğunu gösterir nitelikteki belgedir.
 • Üniversitenin eğitim öğretim dilini belirten belge İngilizce ve Türkçe olarak hazırlanabilmektedir.

 ÖĞRENCİ PASAPORTU İÇİN İZİN BELGESİ

 • Öğrencilerin eğitim amacıyla yurt dışına çıkışlarında harçsız öğrenci pasaportu alabilmeleri, pasaportlarının süresini harçsız olarak uzattırabilmeleri ve yurt dışına çıkış harcından muaf tutulabilmeleri için Vergi Dairesi’ne verilmek üzere düzenlenen belgedir.

Bu belgeyi almak için öğrencilerimiz bizzat kendileri “Öğrenci Pasaportu İzin Belgesi” ile birlikte yurt dışına eğitim amaçlı gittiklerini gösteren kabul belgesi ile (faks kabul edilmemektedir) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

KAPAT