Başarı Koşulları

Başarılı Öğrenciler

 

Yarıyıl akademik not ortalaması (GPA) ve genel akademik not ortalaması (CGPA) en az 2.00 olan öğrenciler başarılı sayılırlar.

Sınamalı öğrenciler

 

Ders aldığı ilk iki yarıyılını tamamladıktan sonra, takip eden yarıyıllardaki not ortalaması iki yarıyıl üst üste 1,80’in altında kalan öğrenci, genel not ortalaması da 1,80’in altında ise, sınamalı öğrenci olarak tanımlanır ve genel not ortalamasını 1,80’e yükseltinceye kadar sınıfı sabit kalır.

Sınamalı durumda geçen süre(ler) azami eğitim öğretim süresine dâhil edilir. Sınamalı durumdaki öğrencinin bir yarıyılda alabileceği ders yükü, en fazla 30 AKTS kredisidir. Sınamalı öğrenci, genel not ortalamasını 1,80’e yükseltinceye kadar öncelikle (NA), (FF), (FD) notu aldıkları dersleri tekrarlamak zorundadır. Bu şartı yerine getiren öğrenciler, ders yükünün uygun olması halinde danışmanının kayıt onayı ile bu derslerin yanı sıra başta daha önce almadıkları alttan dersler ve (W) notu aldıkları dersler olmak üzere müfredatında bulunan diğer derslerden de alabilir.

Sınamalı öğrenci, önceki yarıyıllarda aldığı seçmeli bir dersin yerine saydırmak kaydı ile daha önce almadığı farklı bir seçmeli dersi danışmanlarının onayı ile alabilir. Sınamalı öğrenciye Yönetmelikte belirtilen asgari ders yükü ile ilgili kural uygulanmaz. Öğrencilerin güz dönemi başındaki sınamalı durumları, yaz öğretimi bitimi sonundaki genel not ortalamalarına göre belirlenir.

Sınamalı durumda olan veya bahar dönemi sonunda sınamalı duruma düşen öğrenciler, yaz öğretimi sonunda genel not ortalamasını 1,80’e yükselttiği takdirde sınamalı durumları ortadan kalkar. Yaz öğretimi bir yarıyıl değildir. Dolayısı ile yaz öğretiminde alınan derslerin ortalaması yarıyıl not ortalaması olarak kullanılamaz. Ancak öğrencinin genel not ortalamasına dâhil edilir. Normal öğrenim süresinin son iki yarıyılında bulunan öğrencilere bu madde hükümleri uygulanmaz. Genel not ortalamasını 1,80 veya üzerine getiren öğrenci, normal statüde eğitimine devam eder.

 Mezuniyet

 

 Öğrencinin, mezun olabilmesi ve kayıtlı olduğu programa göre ön lisans ya da lisans diploması almaya hak kazanabilmesi için;

·   Kayıtlı olduğu programın öngördüğü bütün dersleri ve uygulamaları Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim Sınav Yönetmelik hükümlerine göre başarı ile tamamlaması,

·        Programın gerektirdiği en az krediyi alması,

·        En az 2.00 genel akademik not ortalamasını tutturması

gerekir.

Lisans programlarından 3,00-3,49 genel not ortalaması ile mezun olanlar şeref; 3,50 veya daha yukarı genel not ortalaması ile mezun olanlar yüksek şeref mezunu olarak tanımlanır.

Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

 

KAPAT