Askerlik İşlemleri

ÖN LİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI ÖĞRENCİLERİ İÇİN

Sevk Tehir Süresi ve Sınırı:

Üniversitede öğrenim gören öğrencilerin, aşağıda yer alan tabloda belirtilen yaş sınırları içinde öğrencilikleri devam ettiği sürece askere sevk tehirleri yapılabilir.

 

Sevk Tehir Sonu

Meslek Yüksekokulu Programları (2 yıllık)

29 yaş sonu

Lisans Programları (4 yıllık)

29 yaş sonu

 Öğrenim Süreleri:

Öğrencilerin, aşağıda belirtilen azami öğrenim süreleri içinde, öğrencilikleri devam ettiği sürece askere sevk tehir işlemleri yapılabilir.

 

Normal Öğrenim Süresi

Azami  Öğrenim Süresi

İngilizce Hazırlık Sınıfı

1 yıl

Meslek Yüksekokulu Programları (2 yıllık)

2 yıl

4 yıl

Lisans Programları (4 yıllık)

4 yıl

7 yıl

Hazırlık sınıfında 1 yılda başarılı olamayanlar daha sonraki yıllarda da hazırlık sınıfında eğitime devam edebilirler. Hazırlık sınıfında geçirilen süreler azami öğrenim süresinden sayılmaz.


Azami süre içinde kayıt yenilemeyenler (ücret ödemeyen ve/veya ders kaydı yapmayan) erkek öğrenciler Askerlik Şubeleri’ne bildirilir. Bu sürelerde öğrencilik haklarından yararlanamazlar ve azami sürelerinden kullanmış sayılırlar.


Öğrenciler; hazırlık sınıfı, ön lisans ve lisans programlarında en fazla iki yarıyıl kayıt dondurabilir. Zorunlu hallerde Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile bu süreler aşılabilir. Kayıt dondurmada geçen bu süreler azami öğrenim süresinden sayılmaz.

Azami öğrenim süresi içinde mezun olamayan öğrencilerin ilişikleri kesilmez. Bu öğrenciler öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilirler. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlanamazlar.

Azami öğrenim süresi sonunda mezun olamayanlardan:

  • 29 yaşını doldurmayanların dönem ücretini ödeyip ders kayıtlarını yapmaları halinde 29 yaş sonuna kadar her yıl Askerlik Durum Belgeleri (Ek-C2) Üniversitemiz  tarafından ilgili askerlik şubelerine gönderilir. Bu öğrencilerin askerlikleri 29 yaş sonuna kadar birer yıllık sürelerle MSB tarafından ertesi yıla bırakılır.
  • 29 yaşını doldurmuş olanlara Üniversitemiz tarafından “Askerlik Durum Belgesi (Ek-C2)” hazırlanmaz. Bu öğrencilerin eğitime devam edebilmeleri için, her yıl ilgili askerlik şubelerinden “Şartlı Askerlik Durum Belgesi (EK-C13)” getirmeleri gerekir.

Kayıt Donduranlar:

Öğrenciler; hazırlık sınıfı, ön lisans ve lisans programlarında en fazla iki yarıyıl kayıt dondurabilir. Zorunlu hallerde Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile bu süreler aşılabilir. Kayıt dondurmada geçen bu süreler azami öğrenim süresinden sayılmaz ve bu süreler içinde de öğrencilerin askere sevk tehir işlemleri yapılır.

EK-C2 Askerlik Belgesi:

Üniversitemizde tüm lisans ve Meslek Yüksekokulu programlarında öğrenim gören erkek öğrencilerin Üniversiteye kayıt yaptırdıkları yıl, Ekim ayı sonuna kadar EK-C2 belgeleri hazırlanarak ilgili askerlik şubelerine gönderilir.

Askerlik tehir işlemleri için öğrencilerimizin başvuruda bulunmasına gerek yoktur.

 

Dikkat:

  • Kaydı silinen,
  • Mezun olan,
  • Başka bir üniversiteye yatay geçiş yapan öğrencilerin durumları Üniversitemiz tarafından en geç bir ay içinde kayıtlı bulundukları askerlik şubelerine bildirilir. 

 

* Yabancı uyruklu öğrencilerin (askerlik yükümlülükleri var ise) askerlik işlemleri vatandaşı oldukları ülkelerin mevzuatına göre kendileri tarafından takip edilir.

KAPAT